Monitorul Oficial
nr. 621/20 decembrie 1999

Publicare
  1.   H.G. nr.1.018/09-12-1999 
HOTĂRÂRE privind amendarea anexei nr.4, pct. 3 - Fondul IID - la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.37/1997, aprobată prin Legea nr.186/1997
V
  2.   H.G. nr.1.019/09-12-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unui amendament la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităților municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995
V
  3.   H.G. nr.1.020/09-12-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor licențe de concesiune a activităților de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A
V
  4.   H.G. nr.1.021/09-12-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor licențe de concesiune a activităților de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Societatea Comercială "COMCM" - S.A. Constanța și Societatea Comercială "Construcții Complexe" - S.A. Năvodari
V
  5.   H.G. nr.1.022/09-12-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea licențelor de concesiune a activităților de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Transgex" - S.A. ClujNapoca
V
  6.   H.G. nr.1.023/09-12-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor licențe de concesiune a activităților de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Hidrotehnica" - S.A.
V
  7.   H.G. nr.1.037/16-12-1999 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1999 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
-
  8.   H.G. nr.1.038/16-12-1999 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru Ministerul Justiției
A
  9.   H.G. nr.1.039/16-12-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Scrisoarea de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la București la 28 iunie 1999, privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.
V
  10.   H.G. nr.1.040/16-12-1999 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol în administrarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Cadastru
-
  11.   O. nr.193/12-11-1999 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice și a rezervelor de petrol
-
  12.   O. nr.213/30-11-1999 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru anularea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr.167/1999 privind aprobarea unei licențe de concesionare pentru explorarea perimetrului "Remus Opreanu", situat în județul Constanța, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge-Romcim" - S.A.
-
  13.   O. nr.215/06-12-1999 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr.6/1999 pentru concesionarea unor activități miniere de exploatare
-


Miercuri, 28 octombrie 2020, 10:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.