Monitorul Oficial
nr. 411/27 august 1999

Publicare
  1.   O.G. nr.55/24-08-1999 
ORDONANȚĂ privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
A
  2.   H.G. nr.674/23-08-1999 
HOTĂRÂRE privind acordarea de către Ministerul Apărării Naționale a unui ajutor umanitar pentru populația sinistrată din Republica Turcia, afectată de cutremurul din 17 august 1999
T
  3.   H.G. nr.675/23-08-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc și de pasăre
T
  4.   H.G. nr.676/23-08-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.676/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă
-
  5.   H.G. nr.677/23-08-1999 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
-
  6.   H.G. nr.678/23-08-1999 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru finalizarea construcțiilor de locuințe începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 și neterminate până la data de 1 iulie 1999
A
  7.   H.G. nr.680/23-08-1999 
HOTĂRÂRE privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a achiziționa dintr-o singură sursă servicii de consultanță juridică pentru realizarea unui plasament privat
-
  8.   H.G. nr.681/23-08-1999 
HOTĂRÂRE privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a achiziționa dintr-o singură sursă servicii de consultanță juridică pentru realizarea unei emisiuni de obligațiuni Samurai în yeni
-
  9.   H.G. nr.682/23-08-1999 
HOTĂRÂRE privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a achiziționa dintr-o singură sursă servicii de consultanță
-
  10.   H.G. nr.683/23-08-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.88/1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Finanțelor
-
  11.   Decizie nr.1.180/15-07-1999 (D.G.V.)
DECIZIE a directorului general al Direcției Generale a Vămilor privind modificarea cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declarațiilor vamale în procedură informatică simplificată
-


Duminică, 19 ianuarie 2020, 12:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.