Monitorul Oficial
nr. 197/6 mai 1999

Publicare
  1.   H.G. nr.314/20-04-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii viei și vinului nr.67/1997
V
  2.   H.G. nr.316/20-04-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul cu funcții de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică din subordinea Academiei Române
V
  3.   H.G. nr.323/23-04-1999 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui activ din proprietatea Societății Comerciale "Întreprinderea pentru Întreținerea și Repararea Utilajelor de Calcul" - I.I.R.U.C. - S.A. în proprietatea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicațiilor"
-
  4.   H.G. nr.325/23-04-1999 
HOTĂRÂRE privind trecerea Complexului "Pacea", situat în localitatea Snagov, județul Ilfov, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
-
  5.   O. nr.709/23-11-1998 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române R.A.C.R. - 11/Procedura generală de elaborare și emitere a reglementărilor aeronautice civile române
A
  6.   O. nr.114/26-02-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurii de executare silită a creanțelor Fondului special al drumurilor publice
-


Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, 04:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.