Monitorul Oficial
nr. 36/29 ianuarie 1999

Publicare
  1.   D.C.D. nr.3/28-01-1999 
DECIZIE privind convocarea Camerei Deputaților
-
  2.   D.S. nr.4/28-01-1999 
DECIZIE privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
-
  3.   D. nr.45/26-01-1999 
DECRET privind aprobarea unor grațieri individuale
-
  4.   O.G. nr.5/28-01-1999 
ORDONANȚĂ privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
V
  5.   O.G. nr.9/28-01-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
A
  6.   O.G. nr.10/28-01-1999 
ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
A
  7.   O.G. nr.11/28-01-1999 
ORDONANȚĂ privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999
T
  8.   O.G. nr.12/28-01-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
V
  9.   O.G. nr.13/28-01-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr.105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor
A
  10.   O.G. nr.14/28-01-1999 
ORDONANȚĂ privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond
A
  11.   O.G. nr.15/28-01-1999 
ORDONANȚĂ privind înființarea Academiei Române de Aviație
V
  12.   O. nr.55/21-01-1999 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind aprobarea formularelor specifice cu regim special utilizate în comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a sortimentelor de cafea
-


Miercuri, 12 august 2020, 19:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.