Monitorul Oficial
nr. 4/13 ianuarie 1999

Rectificare:
  1.   O.U.G. nr.70/29-12-1998 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Protocolului adițional nr.7 la Acordul central european de comerț liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum și pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
V
Publicare
  2.   L. nr.1/07-01-1999 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare
T
  3.   D. nr.1/05-01-1999 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare
-
  4.   L. nr.2/07-01-1999 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970
V
  5.   D. nr.2/05-01-1999 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970
-
  6.   D. nr.215/08-06-1998 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Spania privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la București la 17 noiembrie 1997
-
  7.   L. nr.3/07-01-1999 
LEGE pentru ratificarea Convenției dintre România și Spania privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la București la 17 noiembrie 1997
V
  8.   D. nr.3/05-01-1999 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției dintre România și Spania privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la București la 17 noiembrie 1997
-
  9.   L. nr.4/08-01-1999 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14 (1) și 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993
V
  10.   D. nr.4/06-01-1999 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14 (1) și 14 (3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993
-
  11.   H.G. nr.890/11-12-1998 
HOTĂRÂRE de modificare și completare a Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr.328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector
A
  12.   H.G. nr.996/31-12-1998 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităților municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995
V
  13.   H.G. nr.997/31-12-1998 
HOTĂRÂRE pentru înființarea Oficiului Național al Burselor de Studii în Străinătate
A
  14.   Convenție/17-11-1997 
CONVENȚIE între România și Spania privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială
-


Luni, 24 februarie 2020, 19:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.