Monitorul Oficial
nr. 301/17 august 1998

Publicare
  1.   H.G. nr.480/12-08-1998 
HOTĂRÂRE privind garantarea unui credit extern în favoarea Regiei Autonome "Societatea Națională a Căilor Ferate Române" pentru reabilitarea parcului de locomotive Diesel electrice de 2100 CP
A
  2.   O. nr.76/19-06-1998 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Procedurii de licitație pentru participarea la concursul de ofertă publică, organizat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în vederea concesionării perimetrelor de exploatare care intră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1997, aprobată și modificată prin Legea nr.40/1998
-
  3.   O. nr.91/20-07-1998 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind oferta publică pentru concesionarea unor perimetre de exploatare
-
  4.   O. nr.1.545/220.795/24-07-1998 (M.F., M.I.C.)
ORDIN al ministrului finanțelor și al ministrului industriei și comerțului privind modificarea și completarea Listei produselor pentru care sunt stabilite valori de comparație în scopul determinării garanției vamale, cuprinsă în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.940/1997
-
  5.   Decizie nr.32/14-04-1998 (C.N.A.)
DECIZIE privind reglementarea modului de prezentare și de aprobare a grilelor de program ce includ programe retransmise, programe preluate sau producții audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace
-
  6.   Decizie nr.41/30-04-1998 (C.N.A.)
DECIZIE privind retragerea, la cerere, a unor licențe de emisie
-
  7.   Decizie nr.48/01-06-1998 (C.N.A.)
DECIZIE privind îndreptarea erorii materiale existente în Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr.106 din 23 septembrie 1997 13 Decizia nr.85 din 7 iulie 1998 pentru retragerea unor licențe de emisie
-
  8.   Decizie nr.97/15-07-1998 (C.N.A.)
DECIZIE privind retragerea Licenței de emisie nr.R 037 din 29 martie 1993, acordată Societății Comerciale SAMIT & CO - S.R.L. Bacău
-
  9.   Decizie nr.98/15-07-1998 (C.N.A.)
DECIZIE privind retragerea Licenței de emisie nr.Tv 099 din 24 octombrie 1995, acordată Societății Comerciale SATBA SYMBOL RTV - S.R.L. Bacău
-
Rectificare:
  10.   H.G. nr.318/16-06-1998 
HOTĂRÂRE privind aprobarea instrucțiunilor de metrologie legală
A
Publicare
  11.   Decizie nr.85/07-07-1998 (C.N.A.)
DECIZIE pentru retragerea unor licențe de emisie
-


Duminică, 19 ianuarie 2020, 13:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.