Monitorul Oficial
nr. 865/28 octombrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.188/25-10-2019 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
A
  2.   D. nr.760/24-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
-
  3.   L. nr.189/25-10-2019 
LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvemului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  4.   D. nr.761/24-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvemului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  5.   D. nr.755/24-10-2019 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiter
-
  6.   D. nr.756/24-10-2019 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
-
  7.   D. nr.757/24-10-2019 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  8.   D. nr.758/24-10-2019 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  9.   D. nr.759/24-10-2019 
DECRET privind eliberarea din functie a unui procuror
-
  10.   H.S. nr.53/22-10-2019 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un cadru de guvernantă al instrumentului bugetar pentru convergentă si competitivitate pentru zona euro - COM (2019) 354 final
-
  11.   H.S. nr.54/22-10-2019 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la executia si finantarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune - COM (2019)461 final
-
  12.   H.S. nr.55/22-10-2019 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul Uniunii - Situatia actuală si posibile etape ulterioare - COM (2019) 163 final
-
  13.   H.S. nr.56/22-10-2019 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Orientări referitoare la Regulamentul privind un cadru pentru libera circulatie a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeana - COM (2019) 250 final
-
  14.   H.S. nr.57/22-10-2019 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeană de Investitii - Finalizarea pregătirilor pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 1 noiembrie 2019 - COM (2019) 394 final
-
  15.   D.C.C. nr.469/17-09-2019 
DECIZIA nr. 469 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 294 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  16.   O. nr.508/11-10-2019 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II1.4 - Activităti de cooperare din cadrul Programului operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020
-
  17.   O. nr.3.029/09-10-2019 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii si identitătii nationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului culturii si identitătii nationale nr. 2.025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National al Patrimoniului si a organigramei acestuia
-


Vineri, 21 ianuarie 2022, 19:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.