Monitorul Oficial
nr. 811/7 octombrie 2019

Publicare
  1.   L. nr.164/03-10-2019 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
-
  2.   D. nr.721/03-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
-
  3.   L. nr.165/03-10-2019 
LEGE pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  4.   D. nr.722/03-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  5.   L. nr.166/03-10-2019 
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
  6.   D. nr.723/03-10-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
  7.   L. nr.167/03-10-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a ll-a
-
  8.   D. nr.724/03-10-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a ll-a
-
  9.   H.G. nr.714/02-10-2019 
HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii, prin hotărâre judecătorească, a Organizației Radio Free Europe/Radio Liberty, INC
-
  10.   H.G. nr.716/02-10-2019 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile în suprafață totală de 105.392 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții "Relocare spațiu de servicii S3 la km 64 al A3 Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea, secțiunea Suplacu de Barcău-Borș"
-
  11.   H.G. nr.719/02-10-2019 
HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activități de protocol în cadrul întâlnirii Comitetului Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului (CÎSA), organizată la București în perioada 18-21 noiembrie 2019
-
  12.   O. nr.498/03-10-2019 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea
-
  13.   H. nr.3/H/03-10-2019 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-


Duminică, 19 ianuarie 2020, 13:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.