Monitorul Oficial
nr. 558/8 iulie 2019

Publicare
  1.   L. nr.123/03-07-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții "Canal magistral Șiret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii și_ Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare
-
  2.   D. nr.552/03-07-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții "Canal magistral Șiret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare
-
  3.   L. nr.124/03-07-2019 
LEGE privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
-
  4.   D. nr.553/03-07-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
-
  5.   D.C.C. nr.630/09-10-2018 
DECIZIA nr. 630 din 9 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 alin. (3) coroborat cu art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă
-
  6.   D.C.C. nr.184/28-03-2019 
DECIZIA nr. 184 din 28 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantat
-
  7.   O. nr.459/78/07-03,28-06-2019 (M.A.P., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră
-
  8.   H. nr.1/21-05-2019 (C.E.D.O.)
HOTĂRÂRE din 21 mai 2019 în Cauza O.C.I. și alții împotriva României
-


Duminică, 29 martie 2020, 19:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.