Monitorul Oficial
nr. 497/19 iunie 2019

Rectificare:
  1.   O. nr.50/10-04-2019 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare
-
  2.   O. nr.2.414/23-05-2019 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii și identității naționale pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006
-
  3.   Decizie nr.13/08-04-2019 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 13 din 8 aprilie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
-
Publicare
  4.   H.S. nr.24/19-06-2019 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
-
  5.   H.S. nr.25/19-06-2019 
HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de senator
-
  6.   H.S. nr.26/19-06-2019 
HOTĂRÂRE pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului
-
  7.   H.C.C. nr.17/19-06-2019 
HOTĂRÂRE pentru alegerea președintelui Curții Constituționale
-
  8.   D.C.C. nr.771/29-11-2018 
DECIZIA nr. 771 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 718 din Codul de procedură civilă si ale art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
  9.   H.G. nr.405/19-06-2019 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar
-
  10.   O. nr.910/03-06-2019 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare și de derulare a programelor de formare-calificare, perfecționare și verificare profesională periodică a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar
-
  11.   O. nr.2.588/C/13-06-2019 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din Ministerul Justiției
-


Vineri, 05 iunie 2020, 01:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.