Monitorul Oficial
nr. 237/27 martie 2019

Publicare
  1.   O. nr.1.912/27-03-2019 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital, prin lansarea unor serii noi de obligațiuni, cu maturitatea de minimum 7 ani, în sumă totală de până la 3 miliarde euro, în cadrul programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" și desemnarea administratorilor tranzacției
-
  2.   Decizie nr.5/14-01-2019 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 5 din 14 ianuarie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-
  3.   Decizie nr.41/12-03-2019 (O.R.D.A.)
DECIZIE pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind colectarea de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM pentru și în numele ARAIEX a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative
-


Duminică, 19 ianuarie 2020, 12:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.