Monitorul Oficial
nr. 44/17 ianuarie 2019

Publicare
  1.   L. nr.30/10-01-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  2.   D. nr.59/10-01-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  3.   D. nr.74/16-01-2019 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofițer
-
  4.   D. nr.75/16-01-2019 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
-
  5.   D.C.C. nr.665/30-10-2018 
DECIZIA nr. 665 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 338 din Codul de procedură penală
-
  6.   O. nr.1.502/12-12-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachet a) - porcine și pachet b) - păsări din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2018
-
  7.   O. nr.50/15-01-2019 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din instituțiile subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021
-
Rectificare:
  8.   O.U.G. nr.114/28-12-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 10:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.