Monitorul Oficial
nr. 1081/20 decembrie 2018

Publicare
  1.   O. nr.142/10-12-2018 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind aprobarea componenței și Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru relația cu industria națională de apărare și a Procedurii de acordare a avizului prealabil necesar autorizării operatorilor economici privind desfășurarea de activități pentru realizarea de produse militare, sensibile și strategice și/sau prestarea serviciilor aferente
-
  2.   O. nr.1.631/26-11-2018 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea
-
  3.   O. nr.6.426/11-12-2018 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.205/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societătii SEPSIIPAR -S.R.L
-
  4.   Decizie nr.21/15-10-2018 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 21 din 15 octombrie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
-
  5.   H. nr.39/06-12-2018 (O.A.M.G.M.A.M.R.)
HOTĂRÂRE privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă
-


Sâmbătă, 30 mai 2020, 09:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.