Monitorul Oficial
nr. 919/31 octombrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.244/30-10-2018 
LEGE pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor
-
  2.   D. nr.857/29-10-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor
-
  3.   H.S. nr.152/23-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi - COM (2018) 284 final
-
  4.   H.S. nr.153/23-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2.226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului - COM (2018) 302 final
-
  5.   H.S. nr.154/23-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) - COM (2018) 303 final
-
  6.   H.S. nr.155/23-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon - COM (2018) 355 final
-
  7.   H.S. nr.156/23-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE si de abrogare a Deciziei 96/409/PESC - COM (2018) 358
-
  8.   H.S. nr.158/23-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială - CON/i (2018) 378 final
-
  9.   H.S. nr.159/23-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal - COM (2018) 474 final
-
  10.   H.S. nr.160/23-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) ’nr. 1.303/2013 în ceea ce privește resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială și de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce privește resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă - COM (2018) 498 final
-
  11.   H.S. nr.161/23-10-2018 
HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune - COM(2018) 567 final
-
  12.   H.S. nr.162/23-10-2018 
HOTĂRÂRE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune - COM(2018) 568 final
-
  13.   H.S. nr.163/23-10-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
-
  14.   H.G. nr.837/24-10-2018 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 2371 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.755/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  15.   O. nr.1.378/30-10-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viată al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014
-
  16.   Decizie nr.174/18-10-2018 (A.N.S.P.D.C.P)
DECIZIE privind lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal
-
  17.   R. nr.12/25-10-2018 (A.S.F.)
REGULAMENT pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)
-


Marți, 22 octombrie 2019, 19:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.