Monitorul Oficial
nr. 755/31 august 2018

Publicare
  1.   D.C.C. nr.427/21-06-2018 
DECIZIA nr. 427 din 21 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și a acestui act normativ în integralitatea sa, precum si’a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernufui nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în special a celor ale art. 3 alin. (1) din această ordonanță de urgență
-
  2.   D.C.C. nr.445/28-06-2018 
DECIZIA nr. 445 din 28 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) sintagma "sau nedeclararea unor informații" din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului
-
  3.   O.G. nr.17/29-08-2018 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile si pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 51/19§9 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă
-
  4.   O.G. nr.18/29-08-2018 
ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative
-
  5.   H.G. nr.666/29-08-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "CONVERSMIN" - S.A București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-


Sâmbătă, 30 mai 2020, 08:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.