Monitorul Oficial
nr. 171/23 februarie 2018

Publicare
  1.   H.C.D. nr.9/21-02-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind menținerea si consolidarea spațiului Schengen COM (2017)570
-
  2.   H.C.D. nr.10/21-02-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogarea Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului COM(2017)637
-
  3.   D.C.C. nr.715/09-11-2017 
DECIZIA nr. 715 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  4.   O.U.G. nr.6/22-02-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
V
  5.   O. nr.69/30-01-2018 (A.N.A.D.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping
A
  6.   C. nr.5/15-02-2018 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie -23 februarie 2018
-
  7.   C. nr.6/15-02-2018 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018
-


Luni, 21 septembrie 2020, 21:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.