Monitorul Oficial
nr. 971/7 decembrie 2017

Publicare
  1.   L. nr.240/06-12-2017 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială Europeană", precum si pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.1.142/04-12-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   D. nr.1.148/06-12-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător
-
  4.   D. nr.1.149/06-12-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător
-
  5.   D. nr.1.150/06-12-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător
-
  6.   D. nr.1.151/06-12-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător
-
  7.   D. nr.1.152/06-12-2017 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător
-
  8.   D.C.C. nr.580/21-09-2017 
DECIZIA nr. 580 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor
V
  9.   D.C.C. nr.581/21-09-2017 
DECIZIA nr. 581 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
V
  10.   H.G. nr.856/29-11-2017 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad
-
  11.   H.G. nr.857/29-11-2017 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-


Luni, 24 februarie 2020, 17:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.