Monitorul Oficial
nr. 966/6 decembrie 2017

Publicare
  1.   L. nr.237/05-12-2017 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.1.139/04-12-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.239/05-12-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
-
  4.   D. nr.1.141/04-12-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
-
  5.   H.G. nr.851/29-11-2017 
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole
-
  6.   Decizie nr.709/06-12-2017 
DECIZIE pentru numirea domnului loan Cristian Șologon în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
-
  7.   O. nr.3.391/27-11-2017 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 108 "Declarație privind impozitul pe reprezentanță"
V
  8.   O. nr.1.456/17-11-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vermeș, județul Caraș-Severin
-
  9.   O. nr.6.965/29-11-2017 (M.D.R.A.P.F.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, privind procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituții publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017
-
  10.   Decizie nr.56/11-09-2017 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 56 din 11 septembrie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
-


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 23:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.