Monitorul Oficial
nr. 311/14 noiembrie 1997

Publicare
  1.   H.G. nr.695/06-11-1997 
HOTĂRÂRE privind acordarea burselor pentru elevii, studentii, doctoranzii și cursantii din invatamantul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnica romana din afara granitelor tarii, pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum și pentru cetatenii straini, bursieri ai statului roman, care studiaza in institutii și unitati de invatamant din Romania
A
  2.   H.G. nr.699/07-11-1997 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Ministerului Culturii
-
  3.   H.G. nr.703/07-11-1997 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.515/1991 privind infiintarea Centrului National pentru Asezari Umane (habitat)
-
  4.   H.G. nr.704/07-11-1997 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren, situat in judetul Mures, in administrarea Ministerului Justitiei
-
  5.   H.G. nr.705/07-11-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sediul Directiei generale a finantelor publice și controlului financiar de stat Timis" din municipiul Timisoara, judetul Timis
-
  6.   H.G. nr.707/07-11-1997 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.476/1997 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete in lunile iunie-august 1997
-
Rectificare:
  7.   O.G. nr.31/25-08-1997 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - "Metrorex", semnat la Luxemburg și București la 18 și, respectiv, la 20 decembrie 1996 și a Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - "Metrorex", semnat la Luxemburg și București la 25 martie și, respectiv, la 27 martie 1997
V
Publicare
  8.   O.U.G. nr.73/06-11-1997 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localitatilor izolate din Delta Dunarii
V
  9.   O.U.G. nr.74/08-11-1997 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele masuri pentru asigurarea stocurilor de pacura și combustibil lichid usor pentru iarna 1997-1998
T
  10.   Decizie nr.10/07-11-1997 (M.F.)
DECIZIE privind aprobarea solutiei referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare, in conditiile art. 4 alin. 2 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.20/1997, aprobata și modificata prin Legea nr.164/1997
-


Marți, 14 iulie 2020, 20:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.