Monitorul Oficial
nr. 762/25 septembrie 2017

Publicare
  1.   D.C.C. nr.461/22-06-2017 
DECIZIA nr. 461 din 22 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. a) și ale art. 45 alin. (1) lit. b) raportate la art. 14 alin. (1) lit. f), precum și cele ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportate la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
V
  2.   D.C.C. nr.462/27-06-2017 
DECIZIA nr. 462 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (4) și ale art. 96 teza a doua din Codul de procedură penală
V
  3.   O.U.G. nr.66/21-09-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
V
  4.   H.G. nr.676/21-09-2017 
HOTĂRÂRE pentru acordarea unor facilități pe termen scurt cu privire la obținerea vizei de lungă ședere pe teritoriul României și la prelungirea dreptului de ședere temporară pentru o anumită categorie de străini
V
  5.   H.G. nr.683/21-09-2017 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401 /2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare
-
  6.   H.G. nr.679/21-09-2017 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune
-
  7.   O. nr.86/13-09-2017 (O.R.N.I.S.S.)
ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, versiunea mai 2014
A
  8.   O. nr.2.412/13-09-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea art. 18 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stopa rea/recuperare a ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016
-
  9.   O. nr.943/14-09-2017 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
-


Marți, 14 iulie 2020, 20:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.