Monitorul Oficial
nr. 229/4 aprilie 2017

Publicare
  1.   L. nr.45/03-04-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  2.   D. nr.347/03-04-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  3.   L. nr.47/03-04-2017 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
-
  4.   D. nr.349/03-04-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
-
  5.   H.G. nr.178/30-03-2017 
HOTĂRÂRE privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
-
  6.   H.G. nr.179/30-03-2017 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017
-
  7.   H.G. nr.180/30-03-2017 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
-
  8.   O. nr.79/27-03-2017 (A.N.R.S.C.U.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind modalitatea de achitare a contribuției prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017
-
  9.   O. nr.198/1.938/14-02,13-03-2017 (M.M.J.S., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii și justiției sociale și al președintelui Institutului National de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1832/856/2011
-
  10.   O. nr.1.042/C/29-03-2017 (M.J.)
ORDIN al ministrului justitiei privind prelungirea aplicării în perioada 1 martie 2017-31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare si a Ordinului ministrului justiției nr. 821/C/2015 privind condițiile de acordare a majorării salariate pentru funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează
-
  11.   O. nr.3.535/24-03-2017 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru abrogarea art. 27 din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.558/2011
A
  12.   Decizie nr.14/06-03-2017 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 14 din 6 martie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-


Joi, 22 octombrie 2020, 03:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.