Monitorul Oficial
nr. 1000/13 decembrie 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.681/23-11-2016 
DECIZIA nr. 681 din 23 noiembrie 2016 asupra sesizării de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social
V
  2.   H.G. nr.919/08-12-2016 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Națională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
-
  3.   O. nr.995/12-12-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizați
-
  4.   O. nr.1.555/29-07-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0075 Măgura Odobești
-
  5.   O. nr.5.819/25-11-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia
-


Sâmbătă, 30 mai 2020, 10:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.