Monitorul Oficial
nr. 913/14 noiembrie 2016

Publicare
  1.   L. nr.209/09-11-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
V
  2.   D. nr.931/08-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
  3.   L. nr.210/09-11-2016 
LEGE pentru modificarea unor acte normative
-
  4.   D. nr.932/08-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative
-
  5.   L. nr.211/09-11-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
-
  6.   D. nr.933/08-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
-
  7.   L. nr.212/09-11-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agrioole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
-
  8.   D. nr.934/08-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2620 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
-
  9.   O. nr.1.219/29-06-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe și ROSCI0067 Deniz Tepe și al rezervației naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70
-
  10.   O. nr.1.415/01-11-2016 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județele Bihor, Buzău, Călărași și Neamț
-
  11.   O. nr.2.902/04-11-2016 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013
-
  12.   Decizie nr.14/26-09-2016 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 14 din 26 septembrie 2016 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
-
  13.   H.C.S.M. nr.1.309/27-10-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007
-


Duminică, 11 aprilie 2021, 19:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.