Monitorul Oficial
nr. 199/17 martie 2016

Publicare
  1.   D. nr.297/15-03-2016 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general- locotenent cu trei stele din Ministerul Afacerilor Interne
-
  2.   D. nr.298/15-03-2016 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-șef de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  3.   D. nr.299/15-03-2016 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  4.   D. nr.300/15-03-2016 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  5.   D. nr.301/15-03-2016 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  6.   Decizie nr.2/29-02-2016 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Furceni, județul Galați
-
  7.   O. nr.233/26-02-2016 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism
-
  8.   O. nr.315/15-03-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum și pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea fbrmularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016
-
  9.   O. nr.505/M.9/40/8027/10-03,07-01,26-02,11-01-2016 (M.M.F.P.S.P.V., M.A.N., M.Af.I., S.R.I.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații
-
  10.   Decizie nr.542/02-03-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societătii DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare
-
  11.   Decizie nr.544/02-03-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societătii CRYS ALLY’S BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare
-
  12.   Decizie nr.547/02-03-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societătii ASIREN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare și/sau de reasigurare
-
  13.   Decizie nr.549/02-03-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societății DONARIO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare
-
  14.   O. nr.7/09-03-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind completarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
A


Miercuri, 28 octombrie 2020, 10:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.