Monitorul Oficial
nr. 70/1 februarie 2016

Publicare
  1.   O. nr.36/11-01-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ- teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
-
  2.   O. nr.65/1712/15-01,22-12-2015 (M.F.P., M.Tr.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor
-
  3.   O. nr.503/25-01-2016 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea publicării înțelegerii dintre autoritățile competente ale României și Statelor Unite ale Americii privind îmbunătățirea conformității fiscale și implementarea FATCA
-
  4.   H. nr.1/20-01-2016 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2016
-


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 17:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.