Monitorul Oficial
nr. 971/29 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.345/22-12-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
-
  2.   D. nr.1.059/21-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum și pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
-
  3.   H.S. nr.91/21-12-2015 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor- Noi avantaje pentru consumatorii de energie COM (2015) 339 final
-
  4.   H.S. nr.92/21-12-2015 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energiei COM (2015) 340 final
-
  5.   H.S. nr.93/21-12-2015 
HOTĂRÂRE cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 si (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701 final
-
  6.   O. nr.1.999/17-12-2015 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările și serviciile prestate de către Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice și juridice
-
  7.   O. nr.4.109/24-12-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2016
-
  8.   O. nr.177/16-12-2015 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea
-
  9.   H.C.S.M. nr.1.264/24-11-2015 
HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007
-
  10.   H.C.S.M. nr.1.323/08-12-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006
A
  11.   N. nr.32/23-12-2015 (A.S.F.)
NORMĂ privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/ reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare
V
  12.   N. nr.35/23-12-2015 (A.S.F.)
NORMĂ privind cerințele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale
V


Joi, 15 aprilie 2021, 08:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.