Monitorul Oficial
nr. 945/21 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.332/18-12-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
  2.   D. nr.1.000/17-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanțeiței’ Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
  3.   L. nr.333/18-12-2015 
LEGE privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez
-
  4.   D. nr.1.001/17-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez
-
  5.   L. nr.337/18-12-2015 
LEGE pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
-
  6.   D. nr.1.005/17-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
-
  7.   D. nr.981/10-12-2015 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler
-
  8.   D. nr.1.051/18-12-2015 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  9.   H.P. nr.47/16-12-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
-
  10.   O. nr.1.682/11-12-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
-
  11.   O. nr.2.828/18-12-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităților de motorină aferente trimestrului III al anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
-
  12.   Decizie nr.34/16-11-2015 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 34 din 16 noiembrie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 16:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.