Monitorul Oficial
nr. 904/7 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.301/27-11-2015 
LEGE privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă
-
  2.   D. nr.880/26-11-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă
-
  3.   D. nr.918/01-12-2015 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  4.   D.C.D. nr.14/07-12-2015 
DECIZIE privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
-
  5.   D.C.C. nr.633/08-10-2015 
DECIZIA nr. 633 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. e) și g), art. 2 pct. 8, 27, 38 și 42 și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale art. 2 lit. I) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
V
  6.   D.C.C. nr.636/13-10-2015 
DECIZIA nr. 636 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată, ale art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1 -(3), art. 345 alin. (2) și (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) și (2) și ale art. 348 din Codul de procedură penală
V
  7.   O. nr.154/07-12-2015 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 143/2015 privind activitățile de relații internaționale si de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor fnterne
-
  8.   O. nr.1.501/04-12-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul public național al prețurilor
A


Duminică, 18 aprilie 2021, 00:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.