Monitorul Oficial
nr. 879/24 noiembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.291/20-11-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
  2.   D. nr.865/20-11-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
  3.   D.C.C. nr.622/08-10-2015 
DECIZIA nr. 622 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  4.   D.C.C. nr.626/08-10-2015 
DECIZIA nr. 626 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 86 și 87 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative
V
  5.   O. nr.1.074/12-11-2015 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții - Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. - în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcțiilor specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică
A
  6.   O. nr.2.963/18-11-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 837/2015, precum și a modelului și conținutului formularului 602 "Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor"
-


Vineri, 05 iunie 2020, 01:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.