Monitorul Oficial
nr. 837/10 noiembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.264/06-11-2015 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015
-
  2.   D. nr.812/05-11-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de-a doua perioada de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015
-
  3.   Decizie nr.257/09-11-2015 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Nagy Cornelia a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
-
  4.   Decizie nr.258/09-11-2015 
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar de către doamna Nagy Cornelia a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice
-
  5.   Decizie nr.259/09-11-2015 
DECIZIE privind sancționarea domnului Sorin Popa, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
-
  6.   O. nr.1.295/16-10-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind autorizarea de fabricație a producătorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigație clinică, și a unităților de control independente și privind acordarea certificatului de bună practică de fabricație
-
  7.   O. nr.1692/1285/112/1050/2837/03-07,25-08,08-09,23-09,04-11-2015 (M.A.D.R., M.M.A.P., M.Af.I., M.Tr., A.N.A.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului transporturilor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum și a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
-
  8.   O. nr.2.184/04-11-2015 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2015
-
  9.   O. nr.2.185/04-11-2015 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2015
-


Miercuri, 28 octombrie 2020, 10:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.