Monitorul Oficial
nr. 818/3 noiembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.252/02-11-2015 
LEGE pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
-
  2.   D. nr.790/30-10-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
-
  3.   L. nr.253/02-11-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
-
  4.   D. nr.791/30-10-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
-
  5.   L. nr.254/02-11-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
-
  6.   D. nr.792/30-10-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
-
  7.   L. nr.255/02-11-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății "Complexul Energetic Hunedoara" S.A. din venituri rezultate din privatizare
-
  8.   D. nr.793/30-10-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare
-
  9.   D. nr.799/02-11-2015 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler
-
  10.   D. nr.800/02-11-2015 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler
-
  11.   H.G. nr.889/27-10-2015 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național "Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut-Bârlad"
-
  12.   O. nr.156/28-10-2015 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență
A
  13.   H. nr.8/27-10-2015 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate în efectuarea activității de consultanță fiscală
-


Marți, 20 aprilie 2021, 10:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.