Monitorul Oficial
nr. 785/21 octombrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.239/20-10-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere si funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
-
  2.   D. nr.766/19-10-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătătii
-
  3.   L. nr.240/20-10-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
  4.   D. nr.767/19-10-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
  5.   H.S. nr.65/19-10-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  6.   H.S. nr.66/20-10-2015 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui mandat de senator
-
  7.   O.U.G. nr.43/14-10-2015 
ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  8.   O.U.G. nr.44/14-10-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor facilități fiscale
V
  9.   H.G. nr.850/14-10-2015 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional Creșterea competitivității eoonomice (POS CCE)
-
  10.   H.G. nr.862/14-10-2015 
HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Literaturii Române lași, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
-
  11.   O. nr.1.135/19-10-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei
-
  12.   O. nr.1.376/21-10-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea efectuării unei tranzacții pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes’’ printr-o emisiune de obligațiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, și desemnarea administratorilor tranzacției
-
  13.   Act. nr.166/R/24-11-2014 
Sentința nr. 166/R (ședința publică din data de 24 noiembrie 2014)
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.