Monitorul Oficial
nr. 758/12 octombrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.231/07-10-2015 
LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2609
-
  2.   D. nr.748/06-10-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice si comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009
-
  3.   H.G. nr.774/16-09-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Argeș
-
  4.   H.G. nr.796/23-09-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin Oficiul de Cadastru șî Publicitate Imobiliară Vâlcea
-
  5.   O. nr.2.252/31-08-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat
A
  6.   Ini.Leg./12-10-2015 
Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, precum și a Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.