Monitorul Oficial
nr. 757/12 octombrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.234/08-10-2015 
LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 Acord de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție si Dezvoltare
-
  2.   D. nr.751/07-10-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție si Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015
-
  3.   H.C.D. nr.76/07-10-2015 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc vicepreședinte al Camerei Deputaților
-
  4.   H.G. nr.819/30-09-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
-
  5.   H.G. nr.822/30-09-2015 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului de Minori și Tineri Tichilești din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
-
  6.   H.G. nr.832/07-10-2015 
HOTĂRÂRE privind acțiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt al Forței de Jandarmerie Europeană", care se va desfăsura la București în perioada 10-11 decembrie 2015
-
  7.   O. nr.1.905/28-09-2015 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.685/2015 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2016, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
-
  8.   O. nr.2.128/06-10-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate
A
  9.   Decizie/12-10-2015 (C.E.D.O.)
DECIZIE cu privire la Cererea nr. 52.327/13 introdusă de Vasile Cornel Flore împotriva României
-
Rectificare:
  10.   O. nr.619/06-04-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
-


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 23:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.