Monitorul Oficial
nr. 755/9 octombrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.228/06-10-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
-
  2.   D. nr.740/05-10-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
-
  3.   H.S. nr.59/05-10-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  4.   H.S. nr.60/05-10-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului
-
  5.   H.G. nr.801/30-09-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției
-
  6.   O. nr.977/1174/1801/14-08,25-09,01-09-2015 (M.E.C.T, M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și turismului, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A. - filiala Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA- S.A
-
  7.   O. nr.5.179/11-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul școlar 2015-2016
-


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 23:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.