Monitorul Oficial
nr. 754/9 octombrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.232/07-10-2015 
LEGE pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
-
  2.   D. nr.749/06-10-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
-
  3.   H.P. nr.44/06-10-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
-
  4.   Decizie nr.14/02-10-2015 (A.N.R.M.)
DECIZIE privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Băsceni, județul Buzău
-
  5.   O. nr.5.198/11-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015, începând cu anul școlar 2015-2016
-
  6.   O. nr.148/01-10-2015 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
-
  7.   Decizie nr.2.080/07-10-2015 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea modalității de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectelor de interes comun inițiate de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș din România și Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytârsasag (FGSZ) din Ungaria
-


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 22:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.