Monitorul Oficial
nr. 750/7 octombrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.230/06-10-2015 
LEGE privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei
-
  2.   D. nr.742/05-10-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei
-
  3.   D. nr.743/05-10-2015 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  4.   D. nr.744/05-10-2015 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  5.   D. nr.745/05-10-2015 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  6.   D. nr.746/05-10-2015 
DECRET privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general- locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naționale
-
  7.   D. nr.747/05-10-2015 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Apărării Naționale
-
  8.   H.G. nr.812/30-09-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii
-
  9.   H.G. nr.830/07-10-2015 
HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia
-
  10.   O. nr.127/02-10-2015 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind criteriile pentru stabilirea majorării contribuției financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului național al României de sprijin din Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2014-2020
-
  11.   O. nr.1.193/25-09-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015
-
  12.   O. nr.1.194/25-09-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 15 noiembrie 2015
-
  13.   O. nr.2.690/23-09-2015 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale și privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
-
Rectificare:
  14.   L. nr.369/15-09-2004 
LEGE privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
V
  15.   L. nr.63/12-05-2014 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
-
  16.   O. nr.121/29-07-2015 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal și pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014
-


Miercuri, 28 octombrie 2020, 10:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.