Monitorul Oficial
nr. 554/27 iulie 2015

Publicare
  1.   L. nr.212/21-07-2015 
LEGE privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
-
  2.   D. nr.664/21-07-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
-
  3.   L. nr.218/23-07-2015 
LEGE privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
-
  4.   D. nr.670/22-07-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
-
  5.   H.G. nr.575/15-07-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016
-


Marți, 20 aprilie 2021, 10:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.