Monitorul Oficial
nr. 507/9 iulie 2015

Publicare
  1.   L. nr.194/07-07-2015 
LEGE pentru modificarea și completarea educației fizice și sportului nr. 69/2000
-
  2.   D. nr.624/06-07-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
-
  3.   D.C.C. nr.269/23-04-2015 
DECIZIA nr. 269 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
V
  4.   D.C.C. nr.300/28-04-2015 
DECIZIA nr. 300 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
V
  5.   D.C.C. nr.305/28-04-2015 
DECIZIA nr. 305 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) și art. 91 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
V
  6.   O. nr.104/01-07-2015 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-eoonomic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale
A


Marți, 20 aprilie 2021, 11:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.