Monitorul Oficial
nr. 473/30 iunie 2015

Publicare
  1.   L. nr.167/29-06-2015 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
-
  2.   D. nr.572/26-06-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
-
  3.   L. nr.168/29-06-2015 
LEGE pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
  4.   D. nr.573/26-06-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
  5.   D.C.C. nr.245/07-04-2015 
DECIZIA nr. 245 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (4) și ale art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedura penală
V
  6.   D.C.C. nr.286/23-04-2015 
DECIZIA nr. 286 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ
V
  7.   O.U.G. nr.24/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
V
  8.   O.U.G. nr.25/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
A
  9.   H.G. nr.456/24-06-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unități din subordine
-
  10.   H.G. nr.458/24-06-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
-
  11.   H.G. nr.467/24-06-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009
V
  12.   O. nr.56/24-06-2015 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administrației si internelor nr. 52/2012
-


Duminică, 18 aprilie 2021, 00:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.