Monitorul Oficial
nr. 472/30 iunie 2015

Publicare
  1.   L. nr.164/24-06-2015 
Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole
-
  2.   D. nr.569/23-06-2015 
DECRET privind promulgarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole
-
  3.   O. nr.810/29-06-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/ comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România
-
  4.   O. nr.811/29-06-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate și a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piața din România
-
  5.   Act./30-06-2015 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal
-


Marți, 19 ianuarie 2021, 05:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.