Monitorul Oficial
nr. 463/26 iunie 2015

Publicare
  1.   L. nr.162/24-06-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
-
  2.   D. nr.567/23-06-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
-
  3.   L. nr.165/24-06-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
-
  4.   D. nr.570/23-06-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
-
  5.   D.C.C. nr.330/30-04-2015 
DECIZIA nr. 330 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu referire la prevederile art. 257 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  6.   D.C.C. nr.332/30-04-2015 
DECIZIA nr. 332 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 1 și art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație si Justitie nr. 21 din 18 noiembrie 2013
V
  7.   H.G. nr.383/27-05-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020
-
  8.   H.G. nr.451/24-06-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 28 ianuarie 2015 și la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007
-
  9.   O. nr.755/26-06-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
-
  10.   O. nr.916/03-06-2015 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014
A


Marți, 20 aprilie 2021, 10:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.