Monitorul Oficial
nr. 440/19 iunie 2015

Publicare
  1.   L. nr.143/12-06-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
-
  2.   D. nr.527/12-06-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
-
  3.   H.G. nr.428/10-06-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României
-
  4.   H.G. nr.430/10-06-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale "Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare" - ICPROA- S.A. Brașov; aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
-
  5.   H.G. nr.431/10-06-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   O. nr.681/27-05-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripții privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecția și dezinfecția vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor"
V


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 23:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.