Monitorul Oficial
nr. 396/5 iunie 2015

Publicare
  1.   L. nr.129/03-06-2015 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere
-
  2.   D. nr.511/03-06-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
  3.   D.C.C. nr.195/31-03-2015 
DECIZIA nr. 195 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  4.   H.G. nr.390/27-05-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013
A
  5.   H.G. nr.405/03-06-2015 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică
-
  6.   O. nr.52/05-06-2015 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014
-
  7.   O. nr.703/04-06-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman și pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
A
  8.   Listă/05-06-2015 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unităti de asistentă socială
i
Rectificare:
  9.   H.G. nr.210/25-03-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș
-


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 22:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.