Monitorul Oficial
nr. 382/2 iunie 2015

Publicare
  1.   L. nr.120/29-05-2015 
LEGE privind stimularea investitorilor individuali- business angels
V
  2.   D. nr.494/28-05-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind stimularea investitorilor individuali-business angels
-
  3.   L. nr.121/29-05-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
-
  4.   D. nr.495/28-05-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991
-
  5.   H.G. nr.361/20-05-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă
-
  6.   H.G. nr.373/27-05-2015 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional Creșterea competitivității economice (POS CCE)
-
  7.   H.G. nr.374/27-05-2015 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Școlii Superioare de Aviație Civilă
-
  8.   O. nr.M.50/27-05-2015 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.9/2006 pentru aprobarea "M.R.U.-1/7, Norme privind repartizarea în funcții a ofițerilor absolvenți ai Universității Naționale de Apărare și a absolvenților instituțiilor militare de învățământ pentru formarea ofițerilor maiștrilor militari și subofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale"
-
  9.   O. nr.61/01-04-2015 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine
-
  10.   Act./02-06-2015 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România
-


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 22:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.