Monitorul Oficial
nr. 335/15 mai 2015

Publicare
  1.   L. nr.108/14-05-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
-
  2.   D. nr.466/13-05-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
-
  3.   L. nr.109/14-05-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse reqenerabile de energie
-
  4.   D. nr.467/13-05-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  5.   L. nr.110/14-05-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
-
  6.   D. nr.468/13-05-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
-
  7.   L. nr.111/14-05-2015 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
  8.   D. nr.469/13-05-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
  9.   L. nr.112/14-05-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  10.   D. nr.470/13-05-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  11.   D.C.C. nr.142/12-03-2015 
DECIZIA nr. 142 din 12 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (7) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 25/2002
V
  12.   D.C.C. nr.144/12-03-2015 
DECIZIA nr. 144 din 12 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
V
  13.   O.U.G. nr.10/13-05-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
  14.   H.G. nr.323/13-05-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C-F.R. - Călători"- SA. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 16:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.