Monitorul Oficial
nr. 283/27 aprilie 2015

Publicare
  1.   L. nr.91/23-04-2015 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  2.   D. nr.418/23-04-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  3.   H.G. nr.265/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "MINVEST" - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
-
  4.   H.G. nr.266/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANS ELECTRICA"S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
-
  5.   H.G. nr.267/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională "ROMARM"- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
-
  6.   H.G. nr.268/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
-
  7.   O. nr.761/470/17-04,16-04-2015 (M.D.R.A.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul viceprim -ministrului, ministrul administrației și internelor, și al ministrului finanțelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanțe publice locale
-
  8.   O. nr.3.572/31-03-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind publicarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanților federațiilor studențești, reprezentantului patronatului și, respectiv, al sindicatului din învățământul superior în Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Superior
-
  9.   Decizie nr.730/17-04-2015 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societății TRANSILVANIA MAXIMA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii
-
Rectificare:
  10.   Act./01-04-2015 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Național Liberal
-


Joi, 22 aprilie 2021, 16:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.