Monitorul Oficial
nr. 282/27 aprilie 2015

Publicare
  1.   L. nr.86/23-04-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
  2.   D. nr.411/22-04-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
  3.   L. nr.87/23-04-2015 
LEGE pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
  4.   D. nr.412/22-04-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative si a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
  5.   L. nr.88/23-04-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
-
  6.   D. nr.413/22-04-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
-
  7.   L. nr.89/23-04-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
  8.   D. nr.414/22-04-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
  9.   D. nr.421/24-04-2015 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  10.   D.C.C. nr.70/26-02-2015 
DECIZIA nr. 70 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (6) și art. 35 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  11.   O. nr.836/07-04-2015 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție
-


Duminică, 18 aprilie 2021, 00:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.