Monitorul Oficial
nr. 229/3 aprilie 2015

Publicare
  1.   L. nr.61/31-03-2015 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciară internațională în materie civilă și comercială
-
  2.   D. nr.374/30-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială
-
  3.   L. nr.68/01-04-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
-
  4.   D. nr.382/30-03-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituționala finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistentă tehnică
-
  5.   L. nr.69/02-04-2015 
LEGE pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  6.   D. nr.383/01-04-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  7.   D. nr.387/01-04-2015 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofițer
-
  8.   D. nr.388/01-04-2015 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofițer
-
  9.   H.C.D. nr.30/01-04-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 și (UE) nr. 1.316/2013 COM (2015) 10
-
  10.   H.C.D. nr.31/01-04-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de Stabilitate și de Creștere COM (2015) 12
-
  11.   O. nr.M.15/24-02-2015 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor privind obținerea, menținerea și ridicarea titlurilor de clasificare și specializare pentru personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naționale și din alte instituții sau structuri care desfășoară activități aeronautice militare
-
  12.   Decizie nr.3/19-01-2015 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 3 din 19 ianuarie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.