Monitorul Oficial
nr. 189/20 martie 2015

Publicare
  1.   L. nr.47/19-03-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
-
  2.   D. nr.344/18-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
-
  3.   L. nr.48/19-03-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe
-
  4.   D. nr.345/18-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe
-
  5.   L. nr.49/19-03-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
-
  6.   D. nr.346/18-03-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
-
  7.   L. nr.50/19-03-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
-
  8.   D. nr.347/18-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
-
  9.   L. nr.51/19-03-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  10.   D. nr.348/18-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  11.   L. nr.52/19-03-2015 
LEGE privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar
-
  12.   D. nr.349/18-03-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor si serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar
-
  13.   H.S. nr.18/18-03-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
-
  14.   D.C.C. nr.49/17-02-2015 
DECIZIA nr. 49 din 17 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 din Codul de procedură civilă
V
  15.   H.G. nr.165/11-03-2015 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Vaslui, Covasna, Mehedinți, Brașov, Călărași, Brăila, Argeș, Vrancea, Buzău și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-


Luni, 19 aprilie 2021, 21:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.